Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Obsluha a údržba odpadkových košů na psí exkrementy, Praha – Řepy, 09/20-08/22“
Odesílatel Eva Soukupová
Organizace odesílatele Městská část Praha 17 [IČO: 00231223]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.08.2020 14:48:16
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Na základě obdržené žádosti o vysvětlení, doplnění či změnu dokumentace, zadavatel doplňuje, že dle zákona č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, Přílohy č. 2 Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně, CZ-CPA
38.1 Sběr a přeprava komunálního odpadu.
38.2 Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu, lze služby obsluhy košů na PEX zatížit sníženou DPH 15%.