Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce volných bytů - XIII
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce zázemí hřbitova Řepy
VZ malého rozsahu Zadáno
Praha 17 – Řepy – Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby
podlimitní Hodnocení 30.08.2023 18.09.2023 11:00
Modernizace telefonní sítě
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2023 14.08.2023 10:00
Rekonstrukce 10 volných bytů v čp. 1098, 1118, 1119, 1120, 1136, 1224, 1233, 1239 a 1240
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.05.2023 12.06.2023 12:00
Pořízení LAN switchů
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2023 25.05.2023 10:00
Projektová dokumentace úprav hřbitova v Řepích II.
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2023 17.05.2023 12:00
Zhotovení umělého travního povrchu – víceúčelové sportoviště Bazovského, Praha 6 - Řepy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.02.2023 27.02.2023 10:00
Péče o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště, Praha 6 – Řepy
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2023 10.02.2023 10:00
Poskytování provozní podpory IS GINIS
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2022 22.12.2022 10:00
Roznáška měsíčníku Řepská 17-2023-2024
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.12.2022 21.12.2022 12:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2023
podlimitní Zadáno 09.12.2022
Zimní údržba silnic a chodníků ve staré horní části Řep a vybraných lokalitách k.ú. Řepy v období 2022 až 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2022 16.11.2022 10:00
WC pro návštěvníky polikliniky Řepy
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2022 02.11.2022 12:00
Stání pro kontejnery KO-MAKOVSKÉHO, Praha 17
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2022 31.10.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››