Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce volných bytů - XIII
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce zázemí hřbitova Řepy
VZ malého rozsahu Zadáno
Údržba veřejné zeleně ve vymezených lokalitách k. ú. Řepy
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.07.2024 11.07.2024 13:00
Realizace agility hřiště v lokalitě ul. Žalanského, jižně od parkoviště ÚMČ Praha 17
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.06.2024 21.06.2024 10:00
Rekonstrukce 11 volných bytů v čp. 1093, 1098, 1099, 1118, 1119, 1120, 1135 a 1245
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.06.2024 24.06.2024 12:00
MŠ Pastelka, Španielova 1316, Praha 6 - Řepy, rekonstrukce topného systému
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2024 23.05.2024 11:00
Celoroční údržba veřejné zeleně ve vymezených lokalitách k. ú. Řepy
podlimitní Zrušeno 02.05.2024 14.05.2024 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti MČ Praha 17
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.04.2024 03.05.2024 11:00
Obsluha a údržba odpadkových košů na psí exkrementy, Praha 6 - Řepy III
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.01.2024 12.01.2024 10:00
Stavební úpravy rodinného domu Praha, Řepy čp. 399, ul. Karlovarská
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2023 11.12.2023 12:00
Rekonstrukce 5 volných bytů v čp. 1098, 1099, 1119, 1135 a 1141
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2023 07.12.2023 12:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2024
podlimitní Zadáno 15.11.2023
Poskytování servisních služeb spojených s tiskovým prostředím
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2023 09.08.2023 10:00
Modernizace telefonní sítě
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2023 14.08.2023 10:00
Poskytování služeb Manažera informační a kybernetické bezpečnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2023 12.07.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››