Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce volných bytů - XIII
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce zázemí hřbitova Řepy
VZ malého rozsahu Zadáno
Výkon koordinátora BOZP stavby Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce volných bytů - XXV
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.12.2019 20.12.2019 12:00
„Fitpark a parkourové hřiště při ZŠ Laudova parc. č. 1142/88, k.ú. Řepy - II. Etapa"
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2019 25.11.2019 14:00
Úložné plato na pomocnou techniku do garáží Hasičské zbrojnice Praha 17 - Řepy
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2019 05.11.2019 12:00
Zpracování PD ,,Rekonstrukce šaten a tříd v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 1024/10, Praha 6- Řepy"
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.10.2019 15.10.2019 10:00
Úprava podlahy v garážích Hasičské zbrojnice Praha 17 - Řepy
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2019 15.10.2019 12:00
„MŠ Pastelka, Španielova 1316, Praha 6 – Řepy, rekonstrukce topného systému – DPS“
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.08.2019 18.09.2019 09:00
Rekonstrukce volných bytů - XXIV
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2019 18.07.2019 12:00
Provozování plavecké školy v bazénu Sportovního centra Řepy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.06.2019 26.06.2019 10:00
Stavební úpravy koupelny bytu č. 51 v objektu Vondroušova 1193
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2019 20.06.2019 12:00
Poskytnutí služeb spojených s tiskovým prostředím
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2019 24.05.2019 10:00
Rekonstrukce volných bytů - XXIII
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2019 24.05.2019 12:30
Úřad MČ Praha 17 - denní místnost a úprava navazujících prostor , Žalanského 291/12b, Praha 6- Řepy
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2019 17.04.2019 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››