Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování PD „Realizace systémů nuceného větrání- centrální VZT s rekuperací vzduchu pro kuchyň se zázemím a jídelnu v ZS Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 — Řepy“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2020 11.11.2020 10:00
Světelná vánoční výzdoba MČ Praha 17 2020-2021
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2020 26.10.2020 13:00
„Zimní údržba chodníků ve staré horní části Řep a vybraných lokalitách k.ú. Řepy v období 2020 až 2022“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2020 15.10.2020 14:00
„Obsluha a údržba odpadkových košů na psí exkrementy, Praha – Řepy, 09/20-08/22“
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2020 24.08.2020 10:00
Rekonstrukce volných bytů - XXVI
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2020 07.07.2020 12:00
„Celoroční údržba veřejné zeleně oblast staré zástavby v části Řepy II“
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2020 22.04.2020 10:00
„Celoroční údržba veřejné zeleně oblast staré zástavby v části Řepy I“
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2020 22.04.2020 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2020 27.04.2020 13:00
Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích - zapracování schválených změn do původní projektové dokumentace
podlimitní Zadáno 17.12.2019 06.01.2020 13:00
Rekonstrukce volných bytů - XXV
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2019 20.12.2019 12:00
„Fitpark a parkourové hřiště při ZŠ Laudova parc. č. 1142/88, k.ú. Řepy - II. Etapa"
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2019 25.11.2019 14:00
Poskytování bezpečnostních služeb
podlimitní Zadáno 18.10.2019 06.11.2019 09:00
Rekonstrukce volných bytů - XXIV
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2019 18.07.2019 12:00
Provozování plavecké školy v bazénu Sportovního centra Řepy
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2019 26.06.2019 10:00
Stavební úpravy koupelny bytu č. 51 v objektu Vondroušova 1193
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2019 20.06.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››