Veřejné zakázky městské části Praha 17

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část Praha 17.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
nadlimitní Příjem nabídek 31.05.2021 28.06.2021 13:00
Rekonstrukce volných bytů - XXVII
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.05.2021 28.05.2021 12:30
„MŠ Španielova 1316, Praha 6 – Řepy, rekonstrukce topného systému – DPS II.“ (služby)
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.05.2021 27.05.2021 09:00
Rekonstrukce varny v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy
podlimitní Vyhodnoceno 20.04.2021 07.05.2021 10:00
všechny zakázky