Veřejné zakázky městské části Praha 17

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část Praha 17.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dům s pečovatelskou službou a dostupným bydlením v Praze Řepích - Administrace veřejné zakázky na zhotovitele stavby
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2020 09.06.2020 10:00
„Rekonstrukce šatny a tříd v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 1024/10, Praha 6 – Řepy“
podlimitní Hodnocení 05.05.2020 22.05.2020 10:00
MŠ Laudova 1030, rekonstrukce topného systému
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.04.2020 20.05.2020 09:00
Provozování plavecké školy v bazénu Sportovního centra Řepy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.06.2019 26.06.2019 10:00
všechny zakázky