Veřejné zakázky městské části Praha 17

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část Praha 17.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce volných bytů - XXV
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.12.2019 20.12.2019 12:00
Sportovní centrum - kamerový systém (dodávka)
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.11.2019 26.11.2019 09:00
Poskytování bezpečnostních služeb
podlimitní Vyhodnoceno 18.10.2019 06.11.2019 09:00
Zpracování PD ,,Rekonstrukce šaten a tříd v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 1024/10, Praha 6- Řepy"
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.10.2019 15.10.2019 10:00
Úprava podlahy v garážích Hasičské zbrojnice Praha 17 - Řepy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.10.2019 15.10.2019 12:00
„MŠ Pastelka, Španielova 1316, Praha 6 – Řepy, rekonstrukce topného systému – DPS“
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.08.2019 18.09.2019 09:00
Provozování plavecké školy v bazénu Sportovního centra Řepy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.06.2019 26.06.2019 10:00
všechny zakázky