Veřejné zakázky městské části Praha 17

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část Praha 17.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zimní údržba silnic a chodníků ve staré horní části Řep a vybraných lokalitách k.ú. Řepy v období 2022 až 2024
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.11.2022 16.11.2022 10:00
Projektová dokumentace úprav hřbitova v Řepích
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.10.2022 09.11.2022 12:00
Stání pro kontejnery KO-MAKOVSKÉHO, Praha 17
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.10.2022 31.10.2022 10:00
ZŠ Jana Wericha - nové obložení stěn jídelny
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.09.2022 31.10.2022 10:00
Světelná vánoční výzdoba MČ Praha 17
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.09.2022 15.09.2022 14:00
Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
nadlimitní Příjem nabídek 22.08.2022 03.01.2023 11:00
Roznáška měsíčníku Řepská 17
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.08.2022 17.08.2022 12:00
všechny zakázky