Veřejné zakázky městské části Praha 17

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část Praha 17.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy rodinného domu Praha, Řepy čp. 399, ul. Karlovarská
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2023 11.12.2023 12:00
Rekonstrukce 5 volných bytů v čp. 1098, 1099, 1119, 1135 a 1141
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2023 07.12.2023 12:00
Obsluha a údržba odpadkových košů na psí exkrementy, Praha 6 - Řepy
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.11.2023 20.11.2023 10:00
Praha 17 – Řepy – Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby
podlimitní Hodnocení 30.08.2023 18.09.2023 11:00
Rekonstrukce 10 volných bytů v čp. 1098, 1118, 1119, 1120, 1136, 1224, 1233, 1239 a 1240
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.05.2023 12.06.2023 12:00
Zhotovení umělého travního povrchu – víceúčelové sportoviště Bazovského, Praha 6 - Řepy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.02.2023 27.02.2023 10:00
Roznáška měsíčníku Řepská 17-2023-2024
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.12.2022 21.12.2022 12:00
Světelná vánoční výzdoba MČ Praha 17
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.09.2022 15.09.2022 14:00
Roznáška měsíčníku Řepská 17
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.08.2022 17.08.2022 12:00
všechny zakázky