Veřejné zakázky městské části Praha 17

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část Praha 17.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování provozní podpory IS GINIS
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.11.2020 30.11.2020 10:00
Světelná vánoční výzdoba MČ Praha 17 2020-2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.10.2020 26.10.2020 13:00
Sportovní centrum Řepy - dodávka nábytku do hotelových pokojů - II.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.09.2020 05.10.2020 09:00
Zařízení pro bezkontaktní měření tělesné teploty
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.08.2020 07.09.2020 10:00
MŠ Laudova 1030, rekonstrukce topného systému
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.04.2020 20.05.2020 09:00
Provozování plavecké školy v bazénu Sportovního centra Řepy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.06.2019 26.06.2019 10:00
všechny zakázky