Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce volných bytů - XIII
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce zázemí hřbitova Řepy
VZ malého rozsahu Zadáno
Výkon koordinátora BOZP stavby Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě
VZ malého rozsahu Zadáno
Dům s pečovatelskou službou a dostupným bydlením v Praze Řepích - Administrace veřejné zakázky na zhotovitele stavby
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2020 09.06.2020 10:00
„Rekonstrukce šatny a tříd v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 1024/10, Praha 6 – Řepy“
podlimitní Hodnocení 05.05.2020 22.05.2020 10:00
MŠ Laudova 1030, rekonstrukce topného systému
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.04.2020 20.05.2020 09:00
„Celoroční údržba veřejné zeleně oblast staré zástavby v části Řepy II“
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2020 22.04.2020 10:00
„Celoroční údržba veřejné zeleně oblast staré zástavby v části Řepy I“
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2020 22.04.2020 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2020 27.04.2020 13:00
Pořízení 22 ks PC
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2020 30.04.2020 13:00
Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích - zapracování schválených změn do původní projektové dokumentace
podlimitní Zadáno 17.12.2019 06.01.2020 13:00
Rekonstrukce volných bytů - XXV
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2019 20.12.2019 12:00
„Fitpark a parkourové hřiště při ZŠ Laudova parc. č. 1142/88, k.ú. Řepy - II. Etapa"
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2019 25.11.2019 14:00
Poskytování bezpečnostních služeb
podlimitní Zadáno 18.10.2019 06.11.2019 09:00
Zpracování PD ,,Rekonstrukce šaten a tříd v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 1024/10, Praha 6- Řepy"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2019 15.10.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››