Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce volných bytů - XIII
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce zázemí hřbitova Řepy
VZ malého rozsahu Zadáno
Stavební úpravy rodinného domu Praha, Řepy čp. 399, ul. Karlovarská
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2023 11.12.2023 12:00
Rekonstrukce 5 volných bytů v čp. 1098, 1099, 1119, 1135 a 1141
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2023 07.12.2023 12:00
Obsluha a údržba odpadkových košů na psí exkrementy, Praha 6 - Řepy
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.11.2023 20.11.2023 10:00
Praha 17 – Řepy – Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby
podlimitní Hodnocení 30.08.2023 18.09.2023 11:00
Modernizace telefonní sítě
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2023 14.08.2023 10:00
Rekonstrukce ploché střechy v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2023 13.07.2023 11:00
Rekonstrukce 10 volných bytů v čp. 1098, 1118, 1119, 1120, 1136, 1224, 1233, 1239 a 1240
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.05.2023 12.06.2023 12:00
Pořízení LAN switchů
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2023 25.05.2023 10:00
Projektová dokumentace úprav hřbitova v Řepích II.
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2023 17.05.2023 12:00
Koordinátor BOZP na stavbě „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2023 06.03.2023 11:00
Zhotovení umělého travního povrchu – víceúčelové sportoviště Bazovského, Praha 6 - Řepy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.02.2023 27.02.2023 10:00
Péče o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště, Praha 6 – Řepy
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2023 10.02.2023 10:00
Technický dozor stavebníka nad prováděním stavby „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2023 21.01.2023 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››