Veřejná zakázka: Zhotovení umělého travního povrchu – víceúčelové sportoviště Bazovského, Praha 6 - Řepy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Probíhají úkony směřující k zadání zakázky.
DBID: 328
Systémové číslo: P23V00000002
Datum zahájení: 17.02.2023
Nabídku podat do: 27.02.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zhotovení umělého travního povrchu – víceúčelové sportoviště Bazovského, Praha 6 - Řepy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla spočívajícího ve zhotovení umělého travního povrchu, provedení zásypu vrstvy jemného písku, provedení výřezu a položení nového lajnování na víceúčelovém hřišti v rozsahu 264 m2 a další práce s tím spojené. Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován ve výkazu výměr a v zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy bez oslovení dodavatele
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 17
 • IČO: 00231223
 • Poštovní adresa:
  Žalanského 291/12b
  16300 Praha
 • Název oddělení: Odbor životního prostředí a dopravy

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.repy.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy