Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP nad prováděním stavby: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
podlimitní Příjem nabídek 05.11.2021 07.12.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016