Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy rodinného domu Praha, Řepy čp. 399, ul. Karlovarská
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2023 11.12.2023 12:00
Rekonstrukce 5 volných bytů v čp. 1098, 1099, 1119, 1135 a 1141
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2023 07.12.2023 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016