Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace agility hřiště v lokalitě ul. Žalanského, jižně od parkoviště ÚMČ Praha 17
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2024 21.06.2024 10:00
Rekonstrukce 11 volných bytů v čp. 1093, 1098, 1099, 1118, 1119, 1120, 1135 a 1245
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.06.2024 24.06.2024 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016