Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Obsluha a údržba odpadkových košů na psí exkrementy, Praha – Řepy, 09/20-08/22“
Odesílatel Eva Soukupová
Organizace odesílatele Městská část Praha 17 [IČO: 00231223]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.08.2020 14:32:54
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Doplnění k odpovědi na dotaz týkající se vysvětlení, doplnění či změny dokumentace. Na základě uvedené možnosti zatížit službu obsluhy košů na PEX sníženou DPH 15%, zadavatel sděluje, že souhlasí s úpravou výše DPH v zadávací dokumentaci z 21% DPH na 15% DPH a to v tabulce rozpočtu dílčích služeb, návrhu smlouvy a v krycím listu nabídky.