Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Grafické zpracování, tisk, doprava a instalace plachet na venkovní reklamní plochy
Odesílatel Iveta Kočová
Organizace odesílatele Městská část Praha 17 [IČO: 00231223]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.03.2021 10:40:51
Předmět Výzva

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu grafické zpracování, tisk, doprava a instalace plachet na venkovní reklamní plochy.

Pro upřesnění: celkovou nabídkovou cenou v krycím listu nabídky je cena za 1 rok.


Přílohy
- Výzva_plachty na reklamní plochy.pdf (327.33 KB)