Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Studie proveditelnosti – nové odstavné plochy na území MČ Praha 17
Odesílatel Eva Soukupová
Organizace odesílatele Městská část Praha 17 [IČO: 00231223]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.07.2017 10:35:37
Předmět Výzva

výzva k podání nabídky na vypracování studie proveditelnosti řešící výstavbu nových víceúrovňových odstavných ploch v oblasti řepského sídliště, MČ Praha 17


Přílohy
- vyzva_text.pdf (225.76 KB)