Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Obsluha a údržba odpadkových košů na psí exkrementy, Praha – Řepy, 09/18-08/20“
Odesílatel Eva Soukupová
Organizace odesílatele Městská část Praha 17 [IČO: 00231223]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.07.2018 09:11:28
Předmět Výzva

Dobrý den,
zasíláme Vám výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Obsluha a údržba odpadkových košů na psí exkrementy, Praha – Řepy, 09/18-08/20“

Bc. Eva Soukupová
odbor životního prostředí a dopravy
ÚMČ Praha 17
tel: 235 300 655
Eva.Soukupova@praha17.cz