Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Rekonstrukce chodníku v ul. Čistovická v úseku mezi ul. Na Bělohorské pláni – Ke Kulturnímu domu“
Odesílatel Eva Soukupová
Organizace odesílatele Městská část Praha 17 [IČO: 00231223]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.09.2018 15:33:50
Předmět Výzva

Dobrý den,
zasíláme Vám výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Rekonstrukce chodníku v ul. Čistovická v úseku mezi ul. Na Bělohorské pláni – Ke Kulturnímu domu“
S pozdravem
Bc. Eva Soukupová
odbor životního prostředí a dopravy
ÚMČ Praha 17
tel: 235 300 655
Eva.Soukupova@praha17.cz


Přílohy
- vyzva.pdf (388.36 KB)