Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Zimní údržba chodníků ve staré horní části Řep a vybraných lokalitách k.ú. Řepy v období 2018 až 2020.“
Odesílatel Eva Soukupová
Organizace odesílatele Městská část Praha 17 [IČO: 00231223]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.09.2018 11:05:48
Předmět Výzva

Dobrý den,
v příloze zasíláme výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na: „Zimní údržba chodníků ve staré horní části Řep a vybraných lokalitách k.ú. Řepy v období 2018 až 2020.“
S pozdravem
Bc. Eva Soukupová
odbor životního prostředí a dopravy
ÚMČ Praha 17
tel: 235 300 655
Eva.Soukupova@praha17.cz