Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Péče o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště, Praha 6 - Řepy"
Odesílatel Eva Soukupová
Organizace odesílatele Městská část Praha 17 [IČO: 00231223]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.12.2018 17:37:57
Předmět Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu

„Péče o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště,
Praha 6 – Řepy“