Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Celoroční údržba veřejné zeleně oblast staré zástavby v části Řepy I"
Odesílatel Eva Soukupová
Organizace odesílatele Městská část Praha 17 [IČO: 00231223]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.02.2019 11:49:51
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu.