Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Fitpark a parkourové hřiště při ZŠ Laudova parc. č. 1142/88, k.ú. Řepy - II. Etapa"
Odesílatel Eva Soukupová
Organizace odesílatele Městská část Praha 17 [IČO: 00231223]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.11.2019 17:00:43
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Fitpark a parkourové hřiště při ZŠ Laudova parc. č. 1142/88, k.ú. Řepy - II. Etapa“.


Přílohy
- text_vyzvy_Fitpark_Laudova_II._etapa-3.pdf (334.44 KB)