Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Celoroční údržba veřejné zeleně oblast staré zástavby v části Řepy I“
Odesílatel Eva Soukupová
Organizace odesílatele Městská část Praha 17 [IČO: 00231223]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.04.2020 15:37:46
Předmět Výzva

výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:
„Celoroční údržba veřejné zeleně oblast staré zástavby v části Řepy I“


Přílohy
- text_vyzvy_udrzba_zelene_oblast_stare_zastavby_Repy_I_2020.pdf (389.25 KB)