Veřejná zakázka: „Péče o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště na území MČ Praha 17“

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001231
Id předchozího profilu ve VVZ: 60055198

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 95
Systémové číslo: P17V00000094
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.12.2014
Nabídku podat do: 23.12.2014 11:11

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Péče o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště na území MČ Praha 17“
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb a dodávek na základě rámcové smlouvy zahrnujících celoroční průběžnou péči o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště na území MČ Praha 17. Jedná se celkem o 30 lokalit v k.ú. Řepy, konkrétní seznam a mapová situace je v příloze zadávací dokumentace. Účelem plnění je systematická a periodická kompletní péče o dětská pískoviště, herní prvky, sportovní prvky, mobiliář, pravidelné kontroly včetně zápisu, doplňování návštěvních řádů, provádění potřebných oprav s neprodleným odstraněním bezpečnostních defektů, úklid dětských hřišť, víceúčelových a ostatních sportovišť, zametání rozházeného kačírku dopadových ploch a jednorázové úkony (včetně havarijních případů) dle výzvy objednatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 17
 • IČO: 00231223
 • Poštovní adresa:
  Žalanského 291/12b
  16300 Praha

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky