Veřejná zakázka: Revitalizace prostranství Laudova

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00002121
Id předchozího profilu ve VVZ: 60055198

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 97
Systémové číslo: P17V00000096
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.04.2015
Nabídku podat do: 30.04.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace prostranství Laudova
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Revitalizace veřejného prostoru v oblasti ulice Laudova v k. ú. Řepy, oprava herních ploch, instalace mobiliáře, herních prvků, revitalizace zeleně, opravy povrchů komunikací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 083 461 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 17
 • IČO: 00231223
 • Poštovní adresa:
  Žalanského 291/12b
  16300 Praha

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky