Profil zadavatele: Městská část Praha 17

  • Název: Městská část Praha 17
  • IČO: 00231223
  • Adresa:
    Žalanského 291/12b
    16300 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.repy.cz/profile_display_2.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce volných bytů - XIII
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce zázemí hřbitova Řepy
VZ malého rozsahu Zadáno
Zimní údržba silnic a chodníků ve staré horní části Řep a vybraných lokalitách k.ú. Řepy v období 2022 až 2024
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.11.2022 16.11.2022 10:00
Projektová dokumentace úprav hřbitova v Řepích
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.10.2022 09.11.2022 12:00
WC pro návštěvníky polikliniky Řepy
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2022 02.11.2022 12:00
Stání pro kontejnery KO-MAKOVSKÉHO, Praha 17
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.10.2022 31.10.2022 10:00
ZŠ Jana Wericha - nové obložení stěn jídelny
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.09.2022 31.10.2022 10:00
„Obsluha a údržba odpadkových košů na psí exkrementy, Praha – Řepy“
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2022 19.09.2022 10:00
Světelná vánoční výzdoba MČ Praha 17
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.09.2022 15.09.2022 14:00
Servis, opravy a revize vzduchotechniky a chlazení Sportovního centra Řepy
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2022 07.09.2022 12:00
Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
nadlimitní Příjem nabídek 22.08.2022 03.01.2023 11:00
Roznáška měsíčníku Řepská 17
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.08.2022 17.08.2022 12:00
Posouzení nové strojovny VZT v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2022 01.09.2022 10:00
Sportovní centrum Řepy - vybavení restaurace
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2022 01.07.2022 10:00
Parkovací plocha v ul. Drahoňovského, k.ú.Řepy
podlimitní Zadáno 08.06.2022 24.06.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››