Veřejné zakázky městské části Praha 17

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část Praha 17.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP nad prováděním stavby: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
podlimitní Příjem nabídek 05.11.2021 07.12.2021 10:00
„Celoroční údržba veřejné zeleně ve vymezených lokalitách k.ú Řepy“
podlimitní Hodnocení 25.10.2021 11.11.2021 10:00
Vybavení školní jídelny a kuchyně nábytkem v rámci rekonstrukce varny ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19, Praha 6 – Řepy
podlimitní Vyhodnoceno 06.08.2021 25.08.2021 10:00
Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
nadlimitní Hodnocení 31.05.2021 16.08.2021 13:00
všechny zakázky