Veřejné zakázky městské části Praha 17

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část Praha 17.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba veřejné zeleně ve vymezených lokalitách k. ú. Řepy
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.07.2024 11.07.2024 13:00
Realizace agility hřiště v lokalitě ul. Žalanského, jižně od parkoviště ÚMČ Praha 17
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.06.2024 21.06.2024 10:00
Rekonstrukce 11 volných bytů v čp. 1093, 1098, 1099, 1118, 1119, 1120, 1135 a 1245
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.06.2024 24.06.2024 12:00
Pojištění majetku a odpovědnosti MČ Praha 17
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.04.2024 03.05.2024 11:00
Obsluha a údržba odpadkových košů na psí exkrementy, Praha 6 - Řepy III
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.01.2024 12.01.2024 10:00
Zhotovení umělého travního povrchu – víceúčelové sportoviště Bazovského, Praha 6 - Řepy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.02.2023 27.02.2023 10:00
Roznáška měsíčníku Řepská 17-2023-2024
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.12.2022 21.12.2022 12:00
Roznáška měsíčníku Řepská 17
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.08.2022 17.08.2022 12:00
všechny zakázky