Veřejné zakázky městské části Praha 17

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část Praha 17.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ Jana Wericha - nové obložení stěn jídelny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2022 31.10.2022 10:00
„Obsluha a údržba odpadkových košů na psí exkrementy, Praha – Řepy“
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.09.2022 19.09.2022 10:00
Světelná vánoční výzdoba MČ Praha 17
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.09.2022 15.09.2022 14:00
„Stání pro kontejnery KO-MAKOVSKÉHO, Praha 17“
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.09.2022 16.09.2022 10:00
Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
nadlimitní Příjem nabídek 22.08.2022 20.10.2022 11:00
Roznáška měsíčníku Řepská 17
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.08.2022 17.08.2022 12:00
Posouzení nové strojovny VZT v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.07.2022 01.09.2022 10:00
všechny zakázky